Behandling

Vi kan tilby følgende behandling :

  • Hørselstest og svimmelhetsutredning
  • Allergitest
  • CPAP – kontroll
  • Biopsier
  • Finnålspunksjoner
  • Fjerning av hudforandring i ansikt
  • Utredning for kreft
  • Bihulepunksjon
  • Bihuleskylling
  • Spyttkjertelbiopsi for utredning av Sjøgrens syndrom

Da vi ikke lenger har audiograf tilknyttet vårt kontor, er tilpasning av høreapparat overtatt av audiograf Laila Kjeldsberg.
Søvnregistrering tas på Aleris sykehus i Tromsø

Organisasjonsnummer:

991 421 149